RPH

LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN NILAI MURNI
Pendahuluan
 (2 minit)
Bacaan Doa belajar
- Guru dan pelajar membaca doa beramai-ramai sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

Set Induksi
 (5 minit)

- Guru menunjukkan tangan guru yang luka dan berdarah,

- Guru bertanyakan kepada pelajar bagaimana caranya untuk menunaikan solat.

- Pelajar menjawab pertanyaan guru.

- Dari jawapan yang diberikan oleh pelajar guru mengaitkan dengan topik yang akan dipelajari hari ini.

Langkah 1
 (8 minit)
PENGERTIAN NAJIS :

BAHASA  : Benda-benda
                     Kotor dan jijik

ISTILAH    : Kotoran yang
                      Menyebabkan
                      Tidak sah solat
                      dan ibadat
                       - ibadat lain.
- Guru menanyakan kepada pelajar siapa yang mengetahui pengertian najis.

- Beberapa orang pelajar menjawab soalan yang dikemukan oleh guru.

- Guru memaparkan kertas manila yang mengandungi pengertian najis.

- Guru menyuruh pelajar membacanya secara beramai-ramai.
- Kertas manila kad- Soal jawab
- Penerangan

Langkah 2
(10 minit)
Jenis-jenis najis :
 i) Najis mukhafafah - Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur dibawah 2 tahun yang minum susu ibunya.

ii) Najis Mutawasittah-   seperti, darah,nanah,bangkai dan lain-lain.

iii) Najis Mughalazah- Anjing,babi dan keturunannya.
- Guru menanyakan kepada pelajar jenis-jenis najis,
- Beberapa pelajar cuba menjawab pertanyaan guru.

-Guru memberi penerangan tentang jenis-jenis najis
- Menjaga kebersihan
Langkah 3
 (10 minit)
- Cara menyuci najis-najis tersebut:

 - Guru meminta pelajar memerhati video yang  ditayangkan mengenai cara-cara menyuci najis-najis tersebut.


- Tunjuk cara atau demonstrasi (video)

i) Najis Mukhafafah - 
Lap di tempat  yang terkena air kencing dan najis dengan air mutlak

ii) Najis Mutawasittah - buangkan najis dan basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, rasa dan warna.

iii) Najis Mughallazah - buang najis dan basuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali dan satu basuhan daripadanya dengan air bercampur tanah
- Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan.

 Setiap kumpulan dikehendaki mengambil satu sampul surat dan kertas mahjong daripada guru.

- Guru memberi arahan kepada pelajar cara-cara membuat tugasan .( menyenaraikan jenis-jenis najis dan cara-cara menyuci)

- Setiap kumpulan dikehendaki menyiapkan tugas mereka dalam masa yang ditetapkan.

- Kumpulan yang cepat akan membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.

- Guru menambah penerangan dan pembentangan yang dilakukan oleh pelajar.
- Perbincangan


- Kertas majong dan sampul surat

- Tanggungjawab
- Penerangan
Penutup
(5 minit)
 Rumusan dan kesimpulan
- Sebagai peneguhan, guru menanyakan kembali apa yang dipelajari hari ini.

- Beberapa orang pelajar menjawab pertanyaan guru.

- Dari jawapan-jawapan yang diberikan oleh pelajar guru membuat rumusan dan kesimpulan dari topik yang diajar hari ini.