Nama: Roslina bt Md Isa

Nombor Matrik: D20102043616

Nombor KP: 661212-02-5464

Mata Pelajaran: KRT3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

Nama Pensyarah: Dr Sulaiman Sarkawi

Tajuk: Rancangan Pengajaran Tahun 4-Cara Menyuci Najis

No comments:

Post a Comment